040-13 74 50 info@vyvidparken.se

Benny Kronhamn kommer åter till oss för att förgylla vår afton.

Dörrarna öppnas 17.30, musiken drar igång klockan 19.00.

Välkomna!